דלג לתוכן הראשי

תקנון

מבוא
מערכת Wobily(להלן "Wobily") אשר בבעלותה של ח.פ 516032117 Wobily Software Solutions LTD מציעה מערכת להקמת חנויות וירטואליות ואתרי אינטרנט בצורה עצמאית ללא צורך בידע טכני

כללי
השימוש במערכת ובכל כלי המערכת ניתנים מוצעים בכפוף לקבלתכם את כל תנאי תקנון זה.
עצם השימוש ב-Wobily ייחשב כהסכמה לתנאי תקנון זה
אין לבצע שימוש ב-Wobily לצורך מטרות לא חוקיות
הנהלת Wobily רשאית להפסיק לאלתר גישה למערכת של כל משתמש במידה והפר תקנון זה או כראות עיניה
הנהלת Wobily רשאית לעדכן תקנון זה מעת לעת
הקמת חשבון ב-Wobily מותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד.
לאחר הרישום למערכת, הלקוח מקבל אישור בדוא"ל אודות ההרשמה לאתר, המערכת תהיה זמינה ללקוח באופן מיידי, 
הלקוח מקבל 14 ימי התנסות במערכת שלאחר מכן יוכל להחליט האם להמשיך את ההתקשרות עם Wobily

מדיניות מחירים
טבלת המחירים נמצאת באתר בדף "מחירון" אשר נמצא באתר Wobily
אלא אם כן נשלחה אל הלקוח הצעת מחיר שונה מהכתוב באתר
Wobily רשאית לשנות את המחירון מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדית
במסלול תשלום חודשי - המחיר עלול להשתנות בהתאם לשיקול הדעת של Wobily
במסלול תשלום שנתי - המחיר ישמר לאורך השנה כולה, בכל מקרה התשלום הינו מראש לשנה
מבצעים - המשתמש יחויב בתשלום עבור הזמנת השירותים הנבחרים מ-Wobily בהתאם למחיר שמופיע ביום קבלת ביצוע התשלום ל-Wobily, מבצעים אשר החלו לאחר תחילת קבלת השירות לא יחולו על חשבונות אלו.
חבילה ללא הגבלה - מוגבלת לכמות של 2000 מוצרים
מדיניות ביטולים:
במסלול הקמה ללא עלות הקמה - ניתן לבטל את האתר אך לא ניתן לקבל החזר כספי
מסלול תשלום חודשי - הלקוח יחויב עד ליום בו סגר את החשבון, במידה והלקוח סגר את החשבון באמצע החודש הלקוח יחויב על התשלום החודשי באופן יחסי
מסלול תשלום שנתי - הלקוח יחויב במחיר החודשי המלא(ללא ההנחה השנתית) על החודשים בהם עבד עם המערכת, בתוספת חודש אחד קנס, על שארית התשלום הלקוח יזוכה

הגבלת השימוש
המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, להכניס בהם שינויים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו בפריטים האמורים.
Wobily מתחייבים שלא לעשות שימוש בפרטי האתרים של לקוחותיה, פרטי אנשי הקשר לכל מטרה בלתי חוקית.
המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי נציגים מטעם Wobily רשאים להיכנס בכל עת לחשבון האישי של המשתמש במערכת, בין היתר (אך לא רק) כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע ללקוח בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה.

קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-Wobily לרבות, שמות וסימנים מסחריים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות,
יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו  הינם של Wobily, אלא אם צוין אחרת במפורש.  
אין לשנות, להעתיק, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו. למעט מידע אשר סופק ע"י המשתמש

אחריות
המשתמש מצהיר כי בדק את השירות ש-Wobily מספקת בטרם ההתקשרות ומצא כי שירות זה מתאים לצרכיו ולשימושיו. 
מערכת Wobily הינה מוצר מדף גנרי, Wobily לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו
המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו ש-Wobily אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בשירותים אותם היא מספקת והוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בהם.
המשתמש הינו האחראי הבלעדי על התוכן שהוזן באתרו, הוא גם האחראי על המוצרים/שירותים אותם הוא מציע למכירה באתר שבנה דרך Wobily. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים ו/או עסקאות מכל סוג שהן חלה על המשתמש.
הנהלת Wobily תעשה כל אשר ביכולתה להשתדל כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת Wobily להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא Down-time. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
תכני האתרים מגובים בתדירות שבועית, אך עם זאת ל-Wobily אין אחריות על תקינות הגיבויים או היכולת לבצע שחזור מגיבויים קיימים
בשום נסיבות לא תחול על Wobily אחריות כלשהי בגין נזק ישיר או עקיף בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש במערכת Wobily או בשירותים הנוספים הניתנים על ידי Wobily, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בהם, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר או שירות הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש במערכת Wobily
למען הסר ספק, המשתמש הינו אחראי בלעדי כלפי התוכן המוצג באתר.
כרטיסי אשראי - Wobily אינה שומרת את פרטי אמצעי התשלום של הלקוחות בצד שלה,כל נושא סליקת כרטיסי האשראי מאובטח בצורה אופטימלית בתקן pci-dss כאשר דפי התשלום מאובטחים בפרוטוקול ssl. ההתייחסות כאן הן ללקוחות Wobily והן ללקוחות של לקוחות Wobily

נגישות אתרי הלקוחות
Wobily  התקשרה עם יועץ נגישות מומחה לאתרי אינטרנט ונוקטת באופן תמידי בפעולות לצורך הנגשת אתרי הלקוחות שלה כגון התאמת האתרים לדפדפנים שונים, התאמת האתרים למכשירים שונים, התקנת תוסף נגישות וכו.
 Wobily תמשיך לנקוט בכל המאמצים הדרושים כדי להתאים ולהנגיש את אתרי הלקוחות ברמה A. למרות המאמצים שלנו יתכן ועדיין אתרי הלקוחות לא יהיו מונגשים בעקבות הזנת תוכן על ידי הלקוח או שימוש ברכיב שאינו נגיש או בעקבות כל סיבה אחרת שאינה בשליטת Wobily.
כדי להנגיש את האתר לרמה AA  בהתאם לתקנות הנגישות באינטרנט ת"י 5568 יש להיוועץ ביועץ נגישות לאתרי אינטרנט לצורך הנפקת דוח מפורט בהתאם לדרישות התקן והכנת הצהרת נגישות מתאימה לאתר ולתחום העסק.
על אחריות הלקוח לפרסם הצהרת נגישות תקפה ומסודרת בהתאם לדרישות המופיעות בתקנות הנגישות.
מדיניות פרטיות
Wobily תהא רשאית להשתמש במידע שמסר לה המשתמש, כגון פרטים אישיים לצרכים פנימיים בלבד.
אנו אוגרים נתונים אלו בבסיסי נתונים מאובטחים ומגובים ברמה גבוהה מאוד לצורך שיפור רמת השירות ושיפור איכות המערכת
Wobily מתחייבת לא להעביר לכל גורם שלישי ולא להשתמש בעצמה, ברשימת הנמענים ובמידע שיועלה על-ידי המשתמש למערכת, מבלי לקבל את הסכמתו של המשתמש.
Wobily תהא רשאית לכלול את המשתמש ברשימת הלקוחות שלה הפתוחה לקהל הרחב ואשר עשויה להיות מוצגת בפרסומים שונים שלה.
למחיקת נתוני הלקוח יש להיכנס אל המערכת > גלגל שיניים בצד שמאלה למעלה > חבילה ושדרוג חשבון > הפסקת השירות

זכויות יוצרים
עדכון התכנים על-ידי המשתמש ב-Wobily מהווה הצהרה והתחייבות מצדו בכך שהוא בעל זכויות היוצרים בתכנים אלו, התכנים הינם תכנים חוקיים ואינם נוגדים את הדין ו/או אסורים על פי כל דין.
Wobily לא תפקח ולא תהיה אחראית לתכנים אלו כל זמן שהם חוקיים ואינם נוגדים את הדין.
קרדיט של חברת Wobily יופיע בתחתית האתר של הלקוח
לצוות התמיכה של Wobily תהיה גישה לחשבון הלקוח, לרבות נתוני מכירה וזאת כדי לספק תמיכה מיטבית
על אחריות המשתמש לבדוק ששי לו הזכות להשתמש בתכנים אותם הוא מעלה לאתר שלו, לרבות בדיקה שתוכן אינו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
המשתמש מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה, קוד מקור או חלק מקוד המקור של השירות מכל סיבה שהיא
אין תנאי שירות לחנות זו